Pe lângă activitatea de traduceri, biroul nostru va oferă o gamă variată de servicii, printre care se numără:

Legalizare notarială a traducerii (legalizarea semnăturii traducătorului autorizat)

Servicii de interpretariat consecutiv  / simultan

Colaţionări – servicii de corectură

Apostilare acte originale / traduceri – pentru statele semnatare ale Convenţiei de la Haga

Supralegalizare  acte originale / traduceri – pentru statele care nu sunt semnatare ale Convenţiei de la Haga

Vizare acte de studii

 

Toate serviciile de traducere sunt efectuate de către traducători si interpreţi autorizaţi de către Ministerul Justiţiei şi putem oferi la cerere legalizarea notarială a traducerilor, precum si supralegalizarea cu Apostila Convenţiei de la Haga pentru documentele care urmează a fi folosite în străinătate.