Termenul de traduceri autorizate se referă la acele traduceri efectuate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. Traducerea autorizată poartă ştampila şi semnătura traducătorului autorizat.

Realizăm TRADUCERI AUTORIZATE din următoarele domenii:

Traduceri economice: (traduceri) situaţii financiare, (traduceri) rapoarte anuale, prospecte, rapoarte economice, declaraţii bancare, documente de asigurare, contracte de credit si asigurare, corespondenţă de afaceri, extrase de cont bancar, asigurări, rapoarte de audit bancar, bilanţuri / balanţe contabile, facturi de import/export, dosare finanţare, etc.

Traduceri juridice: contracte, legislaţie, acte constitutive, rapoarte de expertiză, corespondenţă, documente de instanţă, procuri, hotărâri judecătoreşti, acte funciare, legi, decrete, hotărâri de guvern, etc.

Traduceri medicale: rapoarte si studii clinice, teste de laborator, certificate de analize medicale, documente de spitalizare, manuale de utilizare pentru software medical, manuale de utilizare pentru medicamente, broşuri de prezentare, prospecte medicale, etc.

Traduceri software: proiecte software, traduceri site-uri web, manuale de asistenţă, întreţinere si operare, etc.

Traduceri tehnice: licenţe, manuale de utilizare, manuale de instalare si service, manuale telefonice, documentaţie de participare la licitaţie, manuale auto, manuale de întreţinere si trobleshooting, etc.

Traduceri literare: beletristica, antologii de texte din literatura universală, articole, etc.

Traduceri diverse:

- acte cu caracter personal: (certificate de naştere, căsătorie, livrete de familie, caziere judiciare, permise de conducere, certificate de atestare a domiciliului si cetăţeniei, documente de identitate, acte de celibat, permise de rezidentă, cărţi de muncă),

- diplome si acte de studii (diplome de bacalaureat, diplome de licenţă, certificate postliceale, foi matricole, planuri de învăţământ),

- corespondenţa privată,

- acte auto (cartea maşinii / brief auto)

- CV-uri si scrisori de intenţie, etc.