Traducerea legalizată se obţine prin legalizarea unei traduceri autorizate de către un notar public.

Prin legalizare, notarul certifică faptul că semnătura traducătorului este autentică şi că traducătorul deţine o autorizaţie emisă de Ministerul Justiţiei.

 Costul pentru legalizarea unei traduceri este 45 ron pentru un exemplar şi 15 ron pentru fiecare exemplar suplimentar.

 Este nevoie de legalizare doar atunci când este vorba de traducerea unor documente oficiale, emise de instituţiile statului roman sau ale unor ţări străine:

 - traduceri legalizate ale documentelor de identitate: paşaport, carte de identitate, buletin de identitate, certificat de naştere, permis de conducere, certificat de căsătorie, certificat de deces, permis de rezidenţă;

- traduceri legalizate documente auto: certificat de înmatriculare, carte de identitate a autovehicului, facturi, contracte de vânzare cumpărare;

- traduceri legalizate acte firmă: certificat de înmatriculare, hotărâri AGA, încheierea judecătorului delegat la Registrul Comerţului;

- traduceri legalizate ale actelor de studii: diplome de licenţă, foi matricole, diplome de bacalaureat;

- traduceri legalizate de caziere judiciare si fiscale, invitaţii in străinătate, procuri, adeverinţe medicale;

- traduceri legalizate ale documentelor emise de instanţe judecătoreşti: hotărâri judecătoreşti, decizii, sentinţe, citaţii.